لیست فایل ها - صفحه 2

نمونه اجراشده آزمون نئو NEO همراه با تفسیر و تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون نئو NEO قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه دوم اجراشده آزمون میلون 3 (Millon - III) همراه تفسیر و تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون میلون 3 (Millon - III) قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجراشده آزمون میلون 3 (Millon - III) همراه تفسیر و تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون میلون 3 (Millon - III) قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمانی

پروتکل موسیقی درمانی گروهی این پروتکل ترجمه شده از رساله ی دکترای آقای دوراک در سال (2011) می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه

« ابزار سنجش خانواده » یک پرسشنامۀ 60 سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوی مک مستر تدوین شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی