فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پروتکل ایماگو تراپی (تصویر سازی ارتباطی)

پروتکل ایماگو تراپی (تصویر سازی ارتباطی) در 8 جلسه آموزشي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقالات بیس + ترجمه

100 مقاله بیس 2016 ، 2017 به زبان انگلیسی همراه با ترجمه چکیده 50 مقاله ی بیس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

20 پاورپوینت تخصصی جلسه ی دفاع و پروژه

پاورپوینت های تخصصی جلسه ی دفاع و پروژه های روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

20 پروتکل تخصصی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

پروتکل های روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوم اجرا شده آزمون شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا 71 سوالی (MMPI) + تفسیر + تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا 71 سوالی (MMPI) قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه دوم اجراشده آزمون نئو NEO همراه با تفسیر و تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون نئو NEO قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه دوم اجرا شده آزمون شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا 71 سوالی (MMPI) + تفسیر + تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا 71 سوالی (MMPI) قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوشی وکسلر کودکان + تفسیر + تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ + تفسیر + تصویر

اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون رورشاخ قابل ویرایش با فرمت docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی